magyar

Pravidlá

 1. Loviť na rybníku je povolené len s platným denným alebo nočným rybárskym lístkom zakúpeným u rybárskej stráže.
 2. Rybársky lístok je možné si zakúpiť na rybníku u rybárskej stráži.
 3. Recovery is not possible in the car.
 4. Pri odchode je povinné odovzdať rybársky lístok rybárskej stráži.
 5. Možnosť lovu po celý rok.
 6. Počas návštevy rybníka je nutné dbať na kľud ostatných návštevníkov.
 7. Dospelý majú povolený lov na 2 prúty 2-2 háčikmi, deti do 15 rokov majú povolený lov na jeden prút s dvomi háčikmi.
 8. Deti do 6 rokov majú povolený lov na jeden prút s plavákom pod dohľadom dospelej osoby.
 9. Počas celého roka je zakázané privlastniť si rybu v dobe hájenia, ďalej je zakázané privlastniť si rybu, ktorá nedosahuje lovnú mieru a okamžite ju vrátiť späť do vody. 
 10. Kapor presahujúci 4 kg je zakázané si privlastniť. Tieto ryby odfotíme spolu so šťastným lovcom a spoločne ich pustíme späť.
 11. Všetky jesetery po odfotení nezávisle od veľkosti prosíme vrátiť späť do vody.
 12. Všetky ulovené ryby je nutné zapísať do denného lístka. Výmena, darovanie je prísne zakázané!
 13. Vylovené ryby je zakázané vystavovať nebezpečenstvu.
 14. Kapitálne úlovky fotiť a vážiť len so súhlasom porybného (Tel.: +36-30/320-9030 S.Csaba) a to počas najkratšej možnej doby. Kapitálne úlovky je zakázané prechovávať i na krátku dobu.
 15. Vo vode je zakázané sa kúpať ľuďom i zvieratám.
 16. Oheň sa môže zakladať len na stanovených miestach.
 17. Počas nočného lovu je povinný byť viditeľne osvetlený.
 18. V areály rybníka za žiadne nehody a ujmy na zdraví nezodpovedáme. Vstup na vlastnú zodpovednosť.